Relox
[
]
-
-
Ammattitaitomme ja yhteistyöyritysten verkko tukevat teidän suunnitteluprosessia

Tiivis yhteistyö asiakkaan suunnitteluosaston kanssa auttaa löytämään kokonaistaloudellisesti parhaat tuotanto- ja materiaaliratkaisut tuotekohtaisten vaatimusten mukaisesti.

Palvelemme tarvittaessa myös kokonaisvaltaisesti: teemme osa- tai loppukokoonpanon, sähköistyksen sekä muut tuotteiden erityisominaisuuksien vaatimat toimenpiteet kuten esimerkiksi pneumatiikan asennukset.

Lähellä sijaitsevien yhteistyöyritysten verkko luo mahdollisuuden joustavan pintakäsittelyn suorittamiseksi.

-
- pinta
x
-  
.